Algemene Voorwaarden

Disclaimer:
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie op deze site. festivalarrangement.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, door eventueel foutieve vermelding(en) op deze website.

No responsibility or legal liability is assumed for any damages or inconvenience arising from the use of festivalarrangement.nl information. While we aim to ensure that the information in our databases is validated on entry, maintained, updated and corrected, errors can still occur.